حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

 

   با عرض سلام خدمت همکاران گرامی و دانش آموزان محترم و تبریک شروع سال تحصیلی جدید، به اطلاع شما عزیزان می رساند گروه فلسفه و منطق استان قم آمادگی خود را جهت پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالات درسی اعلام می دارد.

    لازم به ذکر است که شما بزرگواران می توانید با مراجعه به سایت qomgt.ir و انتخاب گروه درسی فلسفه و بخش سامانه پاسخگویی الکترونیکی، سوالات خود را مطرح نموده و پاسخ آن را در اسرع وقت دریافت نمایید.

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 10:25 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

1ـ فلسفه چه رابطه‌اي با علوم تجربي دارد؟

2ـ فلسفه چه رابطه‌اي با علوم انساني دارد؟

3ـ مابعدالطبيعه را تعريف كنيد.

4ـ علوم مختلف و فلسفه هر كدام موجودات را چگونه بررسي مي‌كنند.

5ـ موضوع فلسفه چيست؟

6ـ روش مابعدالطبيعه را توضيح داده و بنويسيد چرا در فلسفه نمي‌توان از روش تجربي استفاده كرد؟

7ـ زبان مابعدالطبيعه را توضيح دهيد.

8ـ هدف مابعدالطبيعه را توضيح دهيد.

9ـ در چه لحظاتي انسان دچار حيرت مي‌شود؟

10ـ فطرت اول و فطرت ثاني را با مثال توضيح دهيد.

11ـ با توجه به آيات و روايات توضيح دهيد كه دين داراي ماهيت فلسفي است.

12ـ سخن امام سجاد(ع) را درباره‌ي توحيد بنويسيد.

13ـ دو جبهه‌ي مختلف را كه در صدر اسلام در قبال مسائل عقلي پديد آمدند نام برده و عقايد هر كدام را بنويسيد.

14ـ اهل حديث به پرسش كنندگان مسائل عقلي چه پاسخي مي‌دادند؟

15ـ روش پيشوايان دين در برخورد با پرسش كنندگان مسائل عقلي چگونه بود؟

16ـ خاستگاه فلسفه‌ي اسلامي را بايد در كجا جستجو كرد؟

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 9:58 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

بخش اول ـ  فلسفه چيست؟

‌‌1ـ ريشه‌ي لفظ فلسفه چيست و به چه معنا است؟

2ـ  فيلوسوفوس به چه معنا است و اولين كسي كه خود را فيلوسوفوس ناميد كه بود؟

3ـ افلاطون چه كسي را فيلوسوفوس ناميد؟

4ـ ـ معني اصلي و معني رايج دو واژه‌ي«فيلو سوفيا» و «فيلوسوفوس» را بنويسيد.

5ـ سوفيست‌ها چه كساني بودند و چه عقايدي داشتند؟

6ـ ـ لفظ سوفيست به چه معناست و عقيده‌ي آنها را بيان كنيد.

7ـ سوفيست‌ها چگونه استدلال می كردند؟

8ـ‌ ـ سوفيست يعني ……………  و سوفيست‌ها در استدلال‌هاي خود ……………  مي‌كردند.

9ـ معني اصلي و معني رايج كلمه‌ي «سوفيست» چيست؟

10ـ كلمه‌ي «سفسطه» از چه لفظي گرفته شده و معناي رايج آن چيست؟

11ـ ـ سوفيست در ابتدا به چه معنا بود؟ سپس چه معنايي به خود گرفت؟

12ـ ـ معناي كلمات فيلوسوفوس، سوفيست، سفسطه را بنويسيد.

13ـ چرا سقراط مايل نبود او را سوفيست بنامند و او خود را چه ناميد؟

14ـ معني اصلي و معني رايج كلمه‌ي فيلوسوفوس چيست؟

15ـ ـ كلمه‌ي فيلوسوفوس كه در اصل به معني دوستداري دانايي بود رفته رفته به مفهوم . . . ارتقاء يافت و كلمه‌ي فلسفه مرادف با . . . . شد.

16ـ اصطلاح فلسفه در بين مردم به چه معنايي است؟با مثال توضيح دهيد.

17ـ ـ مردم در چه زماني اصطلاح فلسفه را به كار مىبرند؟

18ـ ـ معمولاً مردم در چه زماني سؤال « فلسفه‌ي اين امر چيست» را مطرح مي‌كنند؟

19ـ ـ ذهن انسان در چه صورتي به كنجكاوي در باره‌ي فلسفه‌ي برخي امور مي‌پردازد؟

20ـ معناي مشترك بين دانش فلسفه و فلسفه در اصطلاح مردم چيست؟

21ـ از نظر ارسطو چه چيز انسان را به سوي بحثهاي فلسفه می كشاند؟

22ـ ـ چرا انديشمندان و همچنين مردم عادي به سراغ بحثهاي فلسفي مي‌روند؟

23ـ كاربرد مفاهيمي مانند فلز و راديم بيانگر چيست؟

24ـ ـ كاربرد مفاهيمي مانند فلز و راديم بيانگر كدام اصل فلسفي است؟

25ـ ـ كاربرد مفاهيمي همچون اسيد، بار الكتريكي توسط دانشمندان علوم تجربي بيانگر چه اصول پذيرفته شده‌اي از جانب آنهاست؟

26ـ ـ اصل واقعيت داشتن جهان را توضيح دهيد.

27ـ منظور از علم تجربي و روش تجربي چيست؟ توضيح دهيد.

28ـ روش مطمئن براي كشف اسرار طبيعت از نظر دانشمندان علوم تجربي چه روشي است؟

29ـ اصل يكنواخت عمل كردن طبيعت را توضيح دهيد.

30ـ ـ مفهوم قانون چه چيز را به ما مى فهماند؟

31ـ منظور از رابطه‌ي عليت چيست؟

32ـ ـ اصل تبعيت همه‌ي موجودات از قانون عليت را با يك مثال توضيح دهيد. 

33ـ اصول و مباني فلسفي علوم طبيعي را نام برده و بنويسيد تحقيق در باره‌ي اين اصول به عهده‌ي كدام دانش است؟

34ـ ـ اصول و مباني فلسفي علوم طبيعي را نام ببريد.

35ـ ـ اصول مشتركي كه در همه‌ي علوم پذيرفته شده‌اند و ريشه‌ي فلسفي دارند كدامند؟

36ـ ـ چهار مورد از مباني فلسفي علوم طبيعي را نام ببريد.

37ـ ـ دو مورد از مباني فلسفي علوم طبيعي را نام ببريد.

38ـ ـ اصول و مباني مهم تحقيقات تجربي چگونه قابل اثبات هستند؟

39ـ توضيح دهيد كه در چه زماني كاري فلسفي كرده‌ايم؟

40ـ ـ توضيح دهيد كه چه نوع تلاشي را مي‌توان يك كار فلسفي قلمداد كرد؟

41ـ كار فلسفه‌ي علوم طبيعي را توضيح دهيد.

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 9:53 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

طراح :خانم سارا محمد نیا

درس اول

1-    مهمترین ملاک برتری انسان بر سایر مخلوقات چیست ؟

2-   مقصود از نطق در منطق چیست ؟

3-  اندیشیدن ارادی نیست یعنی چه و نقش منطق در فرایند تفکر چیست؟

4-   دانش و آگاهی ما نسبت به اعضای بدن و طرز کار آنها چه فایده ای دارد و این مسئله چه رابطه ای با منطق دارد ؟

5-   منطق چگونه دانشی است و چه فایده ای دارد؟

6-   منطق از کجا سرچشمه می گیردو نقش ارسطو در رابطه با آن چه بوده است ؟

7-  چه شباهتی بین کار ارسطو و نیوتن وجود دارد ؟

8-  کدام جمله  درست وکدام جمله  نادرست است جملات نادرست را تصحیح کنید.

             الف مقصود از نطق سخن گفتن است.

             ب حیوانات نیز درک می کنند وبه موضوعاتی آگاه می شوند.

             ج کاری که ارسطو کرد این بود که طرز کار خدادادی ذهن را به دیگران نشان داد.

              د ذهن به طور ارادی قواعد منطق را رعایت می کند.

              و هیچ کس ابداع کننده منطق نیست.

              ه تفکر مهمترین فعالیت روح است .

10- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

              الف مقصود از نطق ............... نیست بلکه مقصود .............. است که در ............... تجلی میکند .

              ب - ................. مار ادر درست اندیشیدن یاری مینماید و مانع بروز اشتباهات فکر میشود.

              ج -  داستان نفکر انسان با .................... آغاز میشود .

              د ذهن با ............... زنده است و کاری جز ...................... ندارد.

              و واقعیت وجودی ما امیخته ای از ............. و .............. است .

              ه ارسطو منطق را.............. کرد. 

درس دوم

1 اراده چه نقشی در تفکردارد ؟

2 تفکر چیست و چه فایده ای دارد؟

3 علم و ادراکات انسان به چند دسته تقسیم می شود آنهارا ذکر کنید ؟

4 تصوارات را با مثال تعریف کنید؟

5 تعریف چیست مثال بزنید؟

6 تصدیقات را با مثال تعریف کنید ؟

7 ذهن انسان چند نوع فعالیت انجام میدهد آنها را بیان کنید ؟

8 -  استدالال چیست ؟

9 مجهولات انسان چند نوع است و چگونه معلوم وروشن می شوند ؟

10 -  خطا در کدام بخش از فعالیتهای ذهن صورت می گیرد؟

11 -  هدف منطق چیست ؟

12 راههای شناساندن مفهوم به مخاطب را با ذکر مثال بیان  کنید ؟

13 -  آیا عمل تعریف اختصاص به مراحل اولیه زندگی ما دارد توضیح دهید ؟

14 -  قواعد تعریف را ذکر کنید و برای هریک مثالی بزنید ؟

15 معرف باید رو شنری از معرف یعنی چه مثال بزنید ؟

16 _ تعریف یا معرف باید جامع و مانع باشد را با مثال توضیح دهید ؟

17 _ منظور از بکار گیری مفاهیم درونی درتعریف چیست مثال بزنید ؟

18 _ اگر در تعریف مثلث بگوییم (( شکلی است محدود به سه ضلع مساوی)) کدام شرط از شرایط تعریف رعایت نشده است .

19_ علت مشکل بودن تعریف بعضی از مفاهیم چیست منطق چه کمکی در این زمینه میکند؟

20 _ آیا تعریف و تبیین اشیاء برعهده منطق است ؟ توضیح دهید .

21 _ جاهای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید .

الف تفکر برای رسیدن به ............ است .

ب اقسام علم............. و ............. است .  

ج کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و یایک تصور انجام می دهیم ............... می گویند .

ح در تصدیقا ت ............ و ................. وجود دارد.

خ انسان در هنگام فعالیت فکری ................ یا ................. می کند.

د هدف منطق آن است که .............. یعنی ............... و............. رانشان دهد.

و- مفاهیم تعریف به گونه ای هستند که محتوای درونی یعنی ............... و .................. مجهول را در بر می‌گیرند.

ه در ترکیب مفاهیم و تصورات از مفاهیم و کلمات .................. شروع می کنیم وبه مفاهیم ............. می رسیم

ی نسبت بین معرف و معرف از نسبت‌های چهارگانه باید ................ باشد.

22 تعیین کنید گزینه های زیر از کدام نوع از اقسام علم هستند.

الف دایره                  ب جهان طبیعت همواره در تغییر است             ج درخت                                 

د زمین گرد است                  و هستی                              ه عدد چهار از عدد پنچ کوچک تراست.

23 بر اساس قواعد تعریف تعیین کنید کدام یک از تعاریف زیر درست و کدام نادرست است؟ چرا؟

الف انسان : حیوان کاتب    

ب اسب : حیوان شیهه کشنده

ج عدد چهار: عددی که چون در خود ضرب شود شانزده می شود . 

د مربع : شکلی که داری چهار ضلع مساوی است .

و انسان : حیوان زنده

ه زمین : سیاره ای که به دور خورشید می گردد.

24 کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است جملات نادرست را تصحیح کنید .

الف تصورات مجهول را از طریق تصدیقات و احکام مشخص روشن می کنیم .

ب معرف باید روشن تراز معرف باشد

ج _ معرف باید بطور کامل مجهول را روشن کند

د کاری را که انسان انجام می دهد تا به یک حکم وتصدیق برسد (( تعریف )) نامیده می شود .

و در تعریف از مفاهیم عام و کلی شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 9:7 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

 

الف- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1- به نظر علامه طباطبائی، ذهن همچون یک دستگاه عکاسی از آن چه به .................... دریافت می کند عکسبرداری می کند و از آن یک مفهوم ذهنی میسازد. (5/0نمره)                                                                                                               

2- مجموعه ای ادراکاتی که قوه ی عقل نظری در می یابد در حوزه ی ................... و

......................... قرار دارد. (5/0نمره)                                                                                                               

3- لفظ شیر مشترک ................... و لفظ انسان مشترک ...................... است. (5/0نمره)                                                                                                              

4- موضوع حکمت اشراق ......................... است که سهروردی از آن به ...................

تعبیر کرده است. (5/0نمره)                                                                                                              

ب- گزاره های زیر را با واژه ی صحیح و غلط مشخص کنید و در صورت غلط بودن

آن را اصلاح کنید. (75/0نمره)                                                                                                              

1- از نظر سهروردی سنگ بنای همه شناخت ها را باید در علم حصولی نفس به خود دانست.

2- در فلسفه ملاصدرا «سفر فی الحق بالحق» سالک با بحث نفس و معاد او مطابقت دارد.

3- مطابق اصول حکمت متعالیه مسئله ی حدوث وقدم عالم در فلسفه حل شد.

ج- در مقابل نام هر متفکر کتاب مربوط به او را از ستون دوم انتخاب کرده و در

نقطه چین بنویسید. (25/1نمره)                                                                                                               

ستون اول

ستون دوم

1- صدرالمتالهین شیرازی ....................................

2- شیخ شهاب الدین سهروردی..........................

3- شهر زوری...........................................................

4- ابن رشد...............................................................

5- علامه طباطبائی.................................................

1- اصول فلسفه و روش رئالیسم

2- شواهد الربوبیه

3- آواز پر جبرئیل

4- نزههُ الارواح

5- تهافتُ التهافت

 

د- به سئوالات زیر پاسخ کوتاه و مختصر بدهید. (5/1نمره)                                                                                                              

1) کلی متواطی را توضیح دهید.

2) شی ء خارجی مثلاً یک کتاب برای ما چگونه معلومی است.

3) انوار قاهر و انوار مدبره را توضیح دهید.

هـ - اصطلاحات زیر را به صورت مختصر تعریف کنید. (2 نمره)                                                                                                              

1) جوهر

2) حرکت در جوهر

3) امکان فقری

 

4) مشرق اصغر و اکبر

و- گزینه مناسب را انتخاب کنید. (5/1نمره)                                                                                                              

1- به نظر خاورشناسان با کدام فیلسوف حیات فلسفی در مشرق زمین خاموش شد.

1) خواجه نصیر            2) ابن رشد             3) ابن سینا             4) سهروردی

2- طبق نظر علامه طباطبائی، مصادیق فلسفی مانند وجوب و امکان جوهر و عرض و غیره

از چه طریقی درک می شود؟

1)    علم حصولی                          2) استدلال به کمک بدیهیات

3) علم حضوری                           4)علم حصولی

3- کدام گروه حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان میدانند.

1)    حکما             2) متکلمین اشاعره           

     3) عرفا                 4)متکلمین و عرفا

ز- به سئوالهای زیر دقیق و کامل پاسخ دهید.

1- دلیل معتزله در انکار وجود کرام الکاتبین را بنویسید. (1 نمره)                                                                                                              

2- قاعده امکان اشرف را توضیح دهید. (5/1نمره)                                                                                                               

3- علم حضوری و معلوم بالذات و علم حصولی و معلوم بالعرض را تعریف کنید. (5/1نمره)                                                                                                              

4- یک استدلال از متکلمین معتزله درباره ی ثواب آخرت بیاورید. (5/1نمره)                                                                                                              

5- سفرهای چهارگانه ملاصدرا را نام ببرید و هر مورد را مختصراً توضیح دهید. (2نمره)                                                                                                              

6- دلایل مخالفین حرکت جوهری چه بود و ملاصدرا به آنان چه جوابی میداد. (5/1نمره)                                                                                                               

7- دلیل دیوید هیوم در نفی رابطه ی علیت بین پدیده های عالم چه بود. (1نمره)                                                                                                              

8- از ویژگی سنت فلسفی «تفکر و اخلاق» را شرح دهید. (1نمره)                                                                                                              

 

 

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:59 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،