X
تبلیغات
حکیمانه

حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

مسابقه ی علمی آنلاین با عنوان "منطق" روزپنج شنبه ۱۱/2 /۹۳ برگزار          می گردد.

یادآوری ها:

 

1- سؤالات به صورت آزاد از کتاب های منطقی خواهد بود.بنابر این الزامی در تهیه کتاب خاصی وجود ندارد.

2- سؤالات به صورت تستی و تشریحی خواهد بود.

3- آزمون ،به صورت آنلاین از ساعت ۱۸ تا ۲۲روز پنج شنبه مورخه ۱۱ /۲/ ۹۳  بر روی سایت خواهد بود.

4-  سایت آزمون  سایت گروههای آموزشی و تکنولوژی استان با آدرس

 می باشد.      Qomgt.ir 

5-  نفر برتر تقدیر نامه استانی و نفرات دوم و سوم تقدیر نامه ناحیه ای دریافت خواهند کرد.

6- اسامی نفرات برتر ، از طریق همین وبلاگ اعلام می گردد .

7-  کلیه همکارانی که در مسابقه شرکت نمایند گواهی دانش آفزایی دریافت خواهند کرد.

۸- همکاران شرکت کننده در آزمون می توانند  نظرات خود را درباره نحوه برگزاری آزمون از طریق همین وبلاگ و یا تماس با گروه اعلام نمایند.

 

گروه فلسفه و منطق استان قم

[ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 ] [ 10:17 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

نتیجه انتخاب نمونه سؤال (طراح) برتر امتحانات داخلی فلسفه و منطق سال سوم در نوبت اول سال تحصیلی 92-91 اعلام شد

به اطلاع می رساند که  دبیرخانه  فلسفه و منطق زنجان در خصوص برنامه «انتخاب نمونه سؤال (طراح) برتر امتحانات داخلی فلسفه و منطق سال سوم در نوبت اول سال تحصیلی 92-91» پس از جمع آوری نمونه سوالات برتر استانها که توسط گروه اموزشی فلسفه و منطق ادرات کل آموزش و پررورش مربوط انتخاب و ارسال شده بود اقدام به انتخاب سه نمونه سوال برتر (به شرح زیر) نمود و آنها را جهت اقدامات بعدی به دفتر آموزش متوسطه نظری ارسال کرد:

1- خانم خجسته آفتابی استان کرمان(ناحیه 2 کرمان)

2- آقای ابراهیم امینی استان کردستان(ناحیه 1 سنندج)

3- آقای بهوند یوسفی استان قم(ناحیه 2 قم)

گروه فلسفه و منطق استان قم بر خود لازم می داند ضمن تبریک به  جناب آقای بهوند یوسفی دبیر محترم ناحیه ۲ قم از تلاشهای ایشان تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون ایشان را در تمام مراحل  زندگی خواهانیم .

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 12:11 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

  به اطلاع کلیه اساتید محترم که در مراکز پیش دانشگاهی مشغول به تدریس درس فلسفه سال چهارم هستند می رساند که در سال جدید تحصیلی بنابر سالی بودن درس ها ،بارم بندی درس فلسفه طبق جدول ذیل می باشد. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم.

پایانی اول نمره پایانی دوم نمره
فصل اول-کلیات (۱) ۳ فصل اول-کلیات(1) ۷۵/.
فصل دوم-کلیات(2) ۵/۲ فصل دوم-کلیات(2) ۵/.
فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۳ فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۷۵/.
فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۴ فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۵/۱
فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۲ فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۵/.
فصل ششم-نمایندگان مشاء(2) ۵/۳ فصل ششم-نمایندگان مشاء(2 ۱
فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۲ فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۵/.
فصل هشتم-حکمت اشراق ۴
فصل نهم-جریان های فکری عالم اسلام ۵/۱
فصل دهم-صدرالمتالهین ۲
فصل یازدهم-مبانی حکمت متعالیه ۴
فصل دوازدهم-حکمای معاصر ۲
فصل سیزدهم-حیات فرهنگی ۱
۲۰ ۲۰

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:30 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

بارم بندي درس فلسفه و منطق

عنوان دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

فلسفه

فلسفه چيست (1)

2

5/0

فلسفه چيست (2)

5/1

1

فلسفه چيست (3)

5/1

1

آغاز فلسفه

2

1

شهيد راه حكمت

2

5/1

گوهر هاي اصيل و جاودانه

-

2

علت هاي چهارگانه

-

2

منطق

انسان و تفكّر

۷۵/

1

چگونه تعريف مي كنيم

۵/۱ 

رابطة ميان دو مفهوم

۲

۱ 

اقسام ذاتي و عرضي

5/1

75/0

اقسام تعريف

2

75/0

جايگاه قضيه در استدلال

1

1

اقسام قضاياي حملي وشرطي

۲۵/۲

احكام قضاياي حملي

-

5/1

استدلال (تركيب قانونمند قضايا)

-

5/0

اقسام قياس

-

۲

ارزش قياس

-

۵/0

محتواي استدلال ( ماده )

-

1

مغالطه

-

1

جمع

20

20

 

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:19 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

درس دوازدهم

۱- كدام يك از موارد زير است كه زير بناي شناخت را در انسان تشكيل مي دهند ؟

1-اصل عليت و فروع آن 2- اصل سنخيت علت و معلول

3- اصل ضرورت علي و معلولي 4-تقدم وجوب بر وجود

۲ -انكار كدام اصل است كه رشته وجودي بين اشياء و موجودات جهان را پاره مي كند و شناخت ما را نسبت به قوانين هستي مخدوش مي نمايد ؟

1- اصل مغايرت وجود و ماهيت 2- اصل اصالت ماهيت 3- اصل عليت 4-اصل وجوب علي و معلولي

۳- نظريه انكار اصل عليت در فلسفه جديد غرب ، نخستين بار توسط چه كسي مطرح شد ؟

1- جان لاك            2- ديويد هيوم             3-جان استوارك ميل           4- توماس هابز


ادامه مطلب

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 10:58 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

درس 11

  1- ازاقسام استدلال ........می تواند زمینه ی دستیابی به قضایای صددرصد صادق رافراهم کند واشکالات وارد بر منطق بر اصلی ترین بخش ان یعنی ........... وارد شده است وکامل ترین حالت ازاشکال قیاس ..................... است 

-الف - قیاس – استقرا تام– ضرب اول از شکل اول    ب- استقرا تام – قیاس – ضرب اول از شکل دوم 

ج- قیاس -  قیاس – ضرب اول از شکل اول      د-استقرا تام – استقرای تام – ضرب اول از شکل اول   

2- کدام  گزینه درمورد منطق درست است

الف - منطق محتوا وماده ی استدلال رافراهم می کند وهمین ماده  زمینه ی اشتباه در استدلا ل را بوجودمی اورد

ب-کار منطق نشان دادن شکل وصورت وماده ومحتوای استدلال است ودرصورت استدلال است که فلاسفه باهم اختلاف دارند

ج- منطق جایگزینی برای علوم ورشته های علمی است وصرفا با دانستن قواعد ان از مغالطه می توان جلوگیری کرد

د-منطق صورت اندیشه راارزیابی می کند ومحتوای اندیشه به کمک ابزارهاو درشاخه های مختلف علوم به دست می اید

3- درمورد ضرب اول ازشکل اول کدام گزینه نادرست است

الف -این ضرب کامل ترین حالت از اشکا ل وبرای هرانسانی  بدیهی است   

ب-به خاطراشکال "مصادره به مطلوب"دراین شکل " دور"درست شده ولذااین قیاس اصلا کاربردندارد

ج-اشکالات واردشده برشکل اول خود نیزدرقالب شکل اول مطرح شده است

د-نتیجه ی استدلال در این شکل همیشه جزئی  است واین ضرب مبنای درست بودن بقیه ی اشکال است

 4- - شکل وچگونگی قرار گرفتن جملات کنار یکدیگر را ....... استدلال گفته می شود وانچه زمینه ی اختلاف میان فلاسفه ودانشمندان رافراهم می کند .........  است وکار منطق نشان دادن ........ استدلال است تاشخص ازاستدلال غلط دوری کند

الف -صورت – صورت – ماده                     ب- صورت –ماده – صورت                              

 ج- ماده –صورت – ماده                            د-  ماده – ماده – صورت

درس ۱۲

۱-هرگاه  استدلال به کار رفته در محاورات ، مرکب از «مشبهات ،مخیّلات ،مسلّمات ،یقینیات » باشد ،به ترتیب کدام یک از صناعات خمس مورد توجه متکلم قرار گرفته است؟(کنکور90)

الف-جدل- برهان-شعر-مغالطه                 ب- شعر- جدل- برهان – خطابه

ج- مغالطه – جدل- شعر-برهان                  د- مغالطه –شعر- جدل- برهان

2-در مورد جدل کدام عبارت درست نیست؟(کنکور91)

الف- در جدل کسی پیروز می شود که بتواند بر طرف مقابل غلبه کرده و نظرات او را تغییر دهد.

ب- در جدل، یک نفر می کوشد با طرح سوالات متعدد ، دیگری را به تناقض گویی بکشاند.

ج- جدل در زندگی عملی انسان کاربرد زیادی دارد و نمونه های متعدد از آن را می توان مثال زد.

د- حتی کودکان نیز ، بدون اینکه  آموزش دیده باشند ، از استدلال های جدلی استفاده می کنند.

درس 13

1- استدلال های زیر به ترتیب چه نوع مغالطه هایی هستند؟(کنکور91)

«در باز است ،باز پرنده است پس در پرنده است » و « هر تعریفی فکر است ، هر تصدیقی فکر است پس هر تعریفی تصدیق است »و« بعضی از انسانها وظیفه شناس نیستند پس « بعضی از وظیفه شناس ها  انسان نیستند»

الف- مغالطه در ماده و صورت- مغالطه در ماده- مغالطه در صورت 

ب- مغالطه در صورت- مغالطه در ماده- عدم رعایت شرایط انعکاس

 ج- مغالطه در ماده و صورت- مغالطه در صورت - مغالطه در صورت و نتیجه

 د- مغالطه در صورت- مغالطه در صورت و ماده - عدم رعایت شرایط انعکاس

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 10:19 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،