حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

 باسمه‌تعالي

برنامه سالانه گروه آموزشي فلسفه و منطق دوره ی دوم متوسطه استان قم

سال تحصيلي : 94-93

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحي آموزشی

1

تدوین برنامه عملیاتی برای سال تحصیلی 94-93

مهر ماه

2

فراخوان مقاله نویسی با موضوع  احصا و تبیین کارکردهای سازنده فلسفه و منطق در زندگی

دبیر خانه ای - دی ماه

3

فراخوان مقاله نویسی با موضوع  ارائه راهکارهای آگاهی بخشی به دانش آموزان در مورد کارکردهای سازنده فلسفه و منطق و کاربردی کردن آن ها در زندگی

دبیر خانه ای -  فروردین

4

به روز رسانی وب سایت گروه

در طول سال تحصیلی

5

برگزاری کارگاه آموزشی (ویژه خواهران )

آبان

6

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان برهان وجودی در فلسفه اسلامی

دی ماه

7

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقاله نویسی و اقدام پژوهی

دی ماه

خلاقيت و نوآوري

8

همکاری با فصلنامه اشراق

در طول سال تحصیلی

نقد و بررسی محتوا

9

فراخوان بررسی درس به درس کتب فلسفه و منطق و آسیب شناسی آن ها

دی ماه

10

پیشنهاد تأسیس انجمن علمی - فلسفی

            آبان ماه

11

                             بررسی کتب کمک آموزشی و معرفی کتب مناسب و استاندارد

آبان ماه

بهبود شیوه های ارزشیابی

12

بازدید از واحدهای آموزشی

در طول سال تحصیلی

13

خودارزیابی همکاران

دی ماه

14

بازدید از اوراق امتحانی خرداد

دی - خرداد

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 10:4 ] [ مظفریان ]

[ ]

« برگزاري كارگاه آموزشي پرسش و پاسخ فلسفه و منطق و فلسفه سال چهارم

ویژه خواهران»

   گروه آموزشي فلسفه و منطق استان قم جهت رفع اشکالات احتمالی همکاران  و در راستاي

 اجراي برنامه عملياتي در نظر دارد كارگاه آموزشي با عنوان رفع اشکالات  دروس فلسفه

 و منطق و فلسفه سال چهارم را برگزار نمايد.

مدرس این دوره : آقای مظفریان

 موضوع: رفع اشکالات دروس فلسفه و منطق و فلسفه چهارم

شرايط شركت كنندگان : كليه خواهران مدرس فلسفه و منطق در سال جاري تحصیلی

امتيازات : اعطاي گواهي دانش‌افزايي به كليه شركت كنندگان

زمان :یکشنبه9/9/93 ساعت ۳۰/۱۸ دقیقه

مكان :‌خبابان ساحلی (لواسانی)-کوچه 33-پلاک 4-ساختمان گروههای آموزشی استان

حضور به موقع مزيد  امتنان مي باشد.

 

 كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه

گروه آموزشي فلسفه و منطق استان قم

[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 8:57 ] [ مظفریان ]

[ ]

امتناع تسلسل

اکبر اسدعلیزاده

بطلان تسلسل علل و معلولها تا بى‏نهایت، از جمله مباحث مهم فلسفى وکلامى بوده، و بسیارى از مسایل مهم فلسفه مانند: مساله «اثبات واجب الوجود بالذات‏» و... بر آن مترتب است این مساله جایگاه بلند و خاصى در مباحث کلام و فلسفه دارد; چه این که مهم‏ترین مسایل علم کلام درباب اثبات واجب الوجود تعالى است، و همه موضوعات و مسایل علم کلام عاقبت‏به خداشناسى منتهى مى‏گردد. چنان که مرحوم علامه حلى در شرح حکمة العین مى‏فرماید:
«المسالة الاولى فی اثبات الواجب الوجود تعالى وصفاته، هذا هو الجزء الاعظم من هذا الفن، وهو اثبات واجب الوجود تعالى‏». (1)

 


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 8:26 ] [ مظفریان ]

[ ]

فلسفه چيست؟  3

1ـ كوشش فلسفه براي چيست؟

2ـ ويژگي نگاه فلسفي چيست؟

3ـ ـ نگاه فلسفي نگاهي . . .  است و فيلسوف همواره مي‌كوشد تا از . . .  فراتر رود.

4ـ ـ نوع نگرش يك فيلسوف به اشياء و پديده‌ها چگونه است؟

5ـ اختلاف و اشتراك اشياء نسبت به هم در چيست؟

6ـ ـ وجه اشتراك همه‌ي اشيا در چيست؟

7ـ بررسي اشياء و پديده‌ها در علوم مختلف چه تفاوتي با بررسي آنها در فلسفه‌ي اولي دارد؟

8ـ ـ تفاوت بررسي اشياء و پديده‌ها در علوم مختلف و فلسفه‌ي اولي در چيست؟

9ـ ـ علوم مختلف و مابعدالطبيعه هر كدام موجودات را از چه جهتي بررسي مي‌كند؟

10ـ مسائل فلسفه‌ي اولي را نام ببريد.

11ـ ـ مابعدالطبيعه را تعريف كرده سپس سه مورد از مسائل فلسفه‌ي اولي را نام ببريد.

12ـ ـ دانشي كه قصد آن هستي شناسي است چه نام دارد، دو مورد از مسائل آن را نام ببريد.

13ـ ـ دو مورد از مسائلي كه در علوم تجربي و دو مورد از مسائلي كه در فلسفه مورد بررسي قرار مي‌گيرد بيان كنيد.

ـ ـ چهار مورد از مسائل فلسفه‌ي اولي را نام ببريد.

14ـ ـ كدام جمله صحيح است:

    الف. فلسفه‌ي اولي هر چيزي از آن جهت كه كميت و مقدار دارد مطالعه مي‌كند.

    ب. مابعدالطبيعه هر چيز را از لحاظ خواص ماده مثل گرمي و سردي و حركت و سكون مطالعه مي‌كند.

    ج. فلسفه‌ي اولي موجودات را صرفاً از جهت وجود داشتن مورد مطالعه قرار مي‌دهد. 

15ـ بحث وجود و ماهيت را در فلسفه‌ي اولي توضيح دهيد.

16ـ بحث علت و معلول در علوم مختلف و فلسفه چگونه است؟

17ـ بحث وحدت و كثرت را در فلسفه‌ي اولي توضيح دهيد.

18ـ ـ بحث وحدت و كثرت در فلسفه‌ چگونه قابل تبيين است؟

19ـ ـ آيا در ميان موجودات عالم وحدت وجود دارد يا كثرت؟ توضيح دهيد.

20 ـ مشخص كنيد عبارات ذيل كدام‌يك صحيح و كدام‌يك غلط است؟

    الف. همانندي و مشابهت اشياء به خاطر وحدت است.

    ب. تشخيص تفاوت و تمايز اشياء به خاطر كثرت است.

    ج. وحدت و كثرت از بحث‌هاي وجود است. [‎‎‎غ ـ وحدت و كثرت از بحثهاي وجودشناسي است.]

21 ـ مشخص كنيد عبارات ذيل كدام‌يك صحيح و كدام‌يك غلط است؟

    الف. مابعدالطبيعه احكام مطلق وجود را تبيين عقلاني مي‌كند.    ب. هستي و چيستي از مسائل فلسفه‌ي اولي نيست.

    ج. اگر كثرت در عالم نبود دسته‌بندي اشياء امكان‌پذير نبود.    د. فلسفه‌ي اولي مهمترين مصداق فلسفه است.

22ـ بارزترين و مهم‌ترين مصداق فلسفه‌ چيست؟

23 ـ هدف فلسفه‌ي اولي چيست؟

[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 10:25 ] [ مظفریان ]

[ ]

فلسفه چيست؟  2

 1ـ به طور كلي چه ارتباطي ميان علوم انساني و فلسفه وجود دارد؟

2ـ ـ فلسفه در چه زمينه‌هايي با روانشناسي ارتباط دارد؟

3ـ علم روانشناسي را تعريف كنيد.

4ـ ارتباط فلسفه با روانشناسي را در زمينه‌ي «روح» بنويسيد.

5ـ ارتباط فلسفه با روانشناسي را در زمينه‌ي «شناخت يا معرفت» بنويسيد.

6ـ ـ چرا بحث شناخت در روانشناسي نيز مطرح مىشود؟

7ـ ـ بحث شناخت در فلسفه پيرامون چه موضوعي است و اين بحث چگونه با علم روانشناسي ارتباط پيدا مي‌كند؟

8ـ ـ يك نمونه از ارتباط فلسفه و روانشناسي را بيان كرده و بطور مختصر توضيح دهيد.

9ـ ـ در جمله‌ي ذيل جاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد:

 10-در بحث شناخت يا معرفت در فلسفه از قواعد ذهن در شناخت عالم خارج و . . .  سخن به ميان مىآيد.»

11ـ نحوه‌ي ارتباط فلسفه با علم روانشناسي را توضيح دهيد.

12ـ ـ فلسفه در چه زمينه‌هايي با روانشناسي ارتباط دارد؟ توضيح دهيد.

13ـ‌ ـ رابطه‌ي فلسفه و روانشناسي را توضيح دهيد.

14ـ دو مورد ازمسائلي كه فلسفه و جامعه‌شناسي را به هم مربوط مي‌سازد بيان كنيد.

15ـ ـ مسائل مشترك فلسفه و جامعه‌شناسي را نام ببريد.

16ـ ـ نام دو مسئله از مسائل جامعه‌شناسي را كه ريشه در بينش فلسفي جامعه‌شناسي دارد بنويسيد.

  17ـ جامعه را تعريف كنيد.

ـ18 ارتباط فلسفه و علم جامعه‌شناسي را در باره‌ي بحث اصالت فرد و اصالت جامعه توضيح دهيد.

19ـ ـ ديدگاه پيروان مكتب اصالت فرد چيست؟توضيح دهيد.

20ـ ـ بحث «اصالت فرد و اصالت جامعه» چگونه فلسفه و جامعه‌شناسي را به هم مرتبط مي‌سازد؟

21ـ عقيده‌ي مكتب فلسفي ماركسيسم در باره‌ي انسان و پايگاه طبقاتي او چيست؟

22ـ عقيده‌ي فيلسوفان الهي در باره‌ي انسان و پايگاه طبقاتي او چيست؟

23ـ در مورد انسان و پايگاه طبقاتي او ديدگاه مارسيسم و ديدگاه فلاسفه‌ي الهي را توضيح دهيد.

24ـ ـ ارتباط فلسفه و علم جامعه‌شناسي را در زمينه‌ي انسان و پايگاه طبقاتي او جامعه توضيح دهيد.

25ـ ـ مشخص كنيد عبارات ذيل كدام‌يك صحيح و كدام‌يك غلط است؟

     2الف ـ مكتب فلسفي ماركسيسم معتقد است انسان داراي اراده‌اي آزاد است.

     ب ـ مكتب اسلام معتقد است انسان وابسته به پايگاه طبقاتي‌اش است.

     ج ـ مكتب فلسفي ماركسيسم معتقد است انسان وابسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي است.

26ـ نحوه‌ي ارتباط فلسفه و علم سياست را توضيح دهيد.

27ـ ـ توضيح دهيد انسان چه وقت وارد حوزه‌اي از معرفت به نام فلسفه‌ي علم سياست مي‌شود؟

28ـ مسئله‌ي‌ مهم در علم سياست چيست؟

29ـ ماركسيسم حكومت را حق چه كسي مىداند؟

30ـ ـ يكي از مسائل مهم در علم سياست را نوشته سپس نظر ماركسيسم را در اين باره بنويسيد.

31ـ جامعه‌شناسان غربي حكومت را حق چه كسي مىدانند؟

32ـ اسلام حكومت را حق چه كسي مىداند؟

33ـ ـ ماركسيسم حكومت را حق ………  مي‌داند و در اسلام حكومت و اقتدار تنها از آن ………  است.

34ـ حكومت ديكتاتوري چگونه حكومتي است؟

35ـ نظر ماركسيسم و اسلام را درباره‌ي حكومت نوشته سپس نحوه‌ي‌ ارتباط فلسفه و علم سياست را بيان كنيد.

36ـ نحوه‌ي ارتباط فلسفه و علم اخلاق را توضيح دهيد.

37ـ ـ تفاوت علم اخلاق و فلسفه‌ي اخلاق چيست؟ توضيح دهيد.

38ـ ـ رابطه‌ي فلسفه و علم اخلاق را توضيح دهيد.

39ـ ـ هدف از فلسفه‌ي علم سياست و فلسفه‌ي علم اخلاق چيست؟

40ـ ـ در عبارات ذيل جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

الف ـ اينكه حكومت حق چه كسي است بايد به حوزه‌اي از معرفت كه همانا . . .  است وارد شويم.

ب ـ در علم . . .  به انسان توصيه مي‌شود كه راستگو باشد، و براي تبيين عقلاني اين مسئله در (راستگويي) بايد به حوزه‌ي ديگري به نام … وارد شويم.

41ـ نحوه‌ي ارتباط فلسفه و هنر را توصيح دهيد.

42ـ نحوه‌ي ارتباط فلسفه و علم حقوق را توصيح دهيد.

43ـ ـ تبيين اين سؤال كه «چرا اشخاص بايد مجازات شوند» به عهده‌ي چه علمي است.

44ـ ـ چه عاملي سبب مي‌شود كه نظر فيلسوفي با فيلسوف ديگر درباره‌ي جرم و مجرم و مجازات فرق كند؟

45ـ ـ هر يك از سؤالات زير در چه علمي مورد بحث قرار مي‌گيرد؟

     الف ـ فرق يك هنرمند با ديگران چيست؟                           ب ـ چرا راستي و درستي خوب است و دروغ و خيانت بد؟

     ج ـ چه كسي بايد براي مجارات قانون وضع كند؟                 د ـ حكومت بر مردم حق چه كسي است؟

46ـ ـ هر يك از سؤالات زير در چه علمي مورد بحث قرار مي‌گيرد؟

     الف ـ چرا بعضي زبان زيبايي و هنر را مي‌فهمند و بعضي ديگر آن را نمي‌فهمند؟    ب ـ جرا بايد اشخاص مجرم مجازات شوند؟

     ج ـ آيا ارزشهاي اخلاقي نسبي است                                                              د ـ مردم بايد از چه كسي حكومت كنند؟

[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 10:15 ] [ مظفریان ]

[ ]

1ـ رابطه بعد از وجود را با مثال توضيح دهيد.

2ـ رابطه در خود وجود را توضيح دهيد.

ـ ـ عليت چگونه رابطه‌اي است توضيح دهيد.

3ـ علت را تعريف كنيد.

4ـ نظريه‌ي مقابل عليت چه نام دارد و چرا از نظر عقل قابل قبول نيست؟

5ـ ملاك نيازمندي معلول به علت به چه معني است؟

6ـ حادث و قديم در عرف و لغت و در اصطلاح فلسفه به چه معني است؟

7 ـ فلاسفه حادث و قديم را چگونه تعريف مي‌كنند؟

8ـ ملاك نيازمندي معلول به علت از نظر متكلمين چيست توضيح دهيد؟

ـ ـ نظريه‌ي حدوث زماني را توضيح دهيد.

ـ ـ متكلمين چه چيز را قديم چه چيز را حادث مي‌دانند؟ استدلال آنها را در اين مورد بنويسيد.

9ـ ملاك نيازمندي معلول به علت از نظر فلاسفه چيست توضيح دهيد.

ـ ـ نظريه‌ي امكان ذاتي را توضيح دهيد.

10ـ علت تامّه و علت ناقصه را با مثال توضيح دهيد.

11ـ اصل وجوب علّي و معلولي را توضيح دهيد.

ـ ـ  قاعده‌ي «الشئ ما لم يجب لم يوجد» را از نظر حكما توضيح دهيد.

ـ ـ  از نظرحكما چرا وجوب مقدم بر وجود است؟

12ـ سنخيت علت و معلول را با مثال توضيح دهيد.

13ـ در پرتو اصل سنخيت جهان در انديشه ما چگونه است.

14ـ چرا اصل سنخيت لازمه‌ي اصل عليت است؟

15ـ چه كساني در ابطال تسلسل علل برهان اقامه كرده‌اند و بنوسيد اين برهان در چه مبحثي كاربرد دارد؟

16ـ در برهان فارابي بر امتناع تسلسل علل از چه اصلي استفاده شده و اين اصل بيانگر چيست؟

17ـ برهان فارابي بر امتناع تسلسل علل را با مثال توضيح دهيد.

18ـ برهان وجوب و امكان (برهان سينوي) را بنوسيد.

19ـ چرا ابن‌سينا برهان خود را بهترين برهان در اثبات وجود خدا مي‌داند؟

20ـ ابن‌سينا در برهان سينوي چهار اصل كلي را مسلم فرض نموده آنها را بنويسيد.

21ـ از سه «اصل عليت»،«اصل ضرورت علّي و معلولي»،«اصل سنخيت» به ترتيب چه نتايجي استخراج مي‌شود؟

22ـ فلسفه چگونه مي‌تواند مبناي شناخت تجربي قرار گيرد؟ با مثال توضيح دهيد.

23ـ كليت و ضرورت قوانين علمي را بايد در كجا جستجو كرد؟

24ـ نتيجه‌ي يك تجربه‌ي علمي در چه صورتي مي‌تواند تعميم يافته به صورت يك قانون علمي درآيد؟

25ـ جواز تعميم در علوم تجربي چيست؟

26ـ مراتب هستي در نظام هستي را از نظر حكماي مشّاء توضيح دهيد.

27ـ حكما با قبول اصل «علت غايي» چه تصويري از جهان ترسيم مي‌كنند؟

[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 10:12 ] [ مظفریان ]

[ ]

1  مفهوم کلی را تعریف کرده و مثال بزنید.

 2  مفهوم جزئی را با ذکر مثال بیان کنید.

3نسبتهای چهارگانه ای را که بین دوکلی بکار می رود نام ببرید.

4 نسبت عام و خاص مطلق چگونه نسبتی است با مثال توضیح دهید.

5در موارد زیر مفاهیم جزئی را مشخص کنید.

           « شعر اسلامی ، قله ی دماوند ، معلم ، مشهد » 

6 مفاهیم زیر را به هر یک از مفهوم جزئی و کلی وصل کنید.

                                                           دایره

             مفهوم جزئی                         سلمان فارسی

                                                         شکل چهار ضلعی

             مفهوم کلی                            کتاب وحی

                                                         دریای خزر 

7 علت اینکه مفاهیم جزئی در تعریف بکار نمی روند .............. .

الف) چون بی معـنا هستند.                  ب) چون روشن و آشکار ند و برای ما شناخت جدیدی ایجاد نمی کنند.

ج ) زیرا وضوح زیادی دارند .                   د ) زیرا بی معـنا و روشن و آشکار ند. 

 8       مشخص کنید میان مفاهیم  کلی زیر کدام نسبت از نسبتهای چهارگانه برقرار است.

الف) رنگ ، قرمز     ب) گربه ، سفید      ج)  مسجد ، مسلمان       د) مثلث ، شکل سه ضلعی

9       مفهوم ذاتی و عرضی را تعریف کرده و مثال بزنید.

10     در موارد زیر ذاتی مفاهیم را به آن ها وصل کنید.

           مربع                                  جسم نامی

           خرگوش                             حساس

           آ ب                                    جسم

           درخت                                شکل

11      برای مفاهیم زیر یک ذاتی و یک عرضی بنویسید.

 کل سرخ : .....................   .....................             سنگ : ....................       .........................

  شربت : .......................    ...........................      لوزی : ...................       .........................

12     سه مورد از اوصاف ذاتی را بیان کنید.

13     مهم ترین وصف ذاتی کدام است ؟ توضیح دهید.

14     از موارد زیر عرضی را برای مثلث تعیین کنید.

 الف) سه ضلع داشتن      ب) سه زاویه داشتن       ج) متساوی الساقین بودن       د) 180 درجه داشتن

15     عبارت زیر را با کلمات ( عرضی ، ذاتی ، ذات ) کامل کنید.

  درک و تصور مفاهیم  .......               درک و تصور ..........           درک وتصور مفاهیم .......... .

16  کدامیک از گزاره های زیر در مورد اوصاف ذاتی صحیح است.

 الف) ذاتی از ذات قابل انفکاک است.            ب) ذاتی به علتی جدا گانه از ذات نیازمند است .

 ج ) ذاتی برای ذات روشن و آشکار است.                د) ذات بر ذاتیات تقدم دارد.

17 کار منطق ..........

 الف) بکار بردن تعریف و استدلال                             ب) ایجاد خودآگاهی 

 ب ) بکار بردن اصطلاحات مختلف                           د) بکار بردن مفاهیم ذاتی و عرضی

 

[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 10:11 ] [ مظفریان ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،